KLÍČOVÉ AKTIVITY

Fáze a aktivity projektu

Sada materiálů pro robotickou interaktivní techniku s metodikami

Sada materiálů pro robotickou interaktivních techniku zahrnuje především učební pomůcky pro robotické programovatelné nástroje (edu toys) typu ozobot a microbit. Na rozdíl od robotických pomůcek pro 1. stupeň ZŠ budou výstupy více využívat samotné programovacími jazyky – a to především vizuálně-objektovými jazyky využívanými v rámci aplikací Scratch a Ozoblockly. Návrhy řešení samotných úloh bude možné simulovat prostřednictvím aplikací Imagine Logo a MaLT+. Pomůcky budou opět zaměřeny na rozvoj informačního/informatického myšlení žáků prostřednictvím tzv. řešení problémových situací (problem solving puzzles) a budou zahrnovat také pomůcky cílené na demonstraci jevů apod. Budou však aktivně využívat programování – část úloh bude vycházet z detekce prostředí a následného chování robota – např. najdi co nejrychleji cestu z reálného bludiště (postaveného např. z kostek), projeď v co nejkratším době všemi body na mapě, naprogramuj robota tak, aby nevyjel z předdefinované zóny apod. Další úlohy budou na rozvoj storytellingu (vyprávění příběhů), na demostraci jevů a také na hru a umělecký prožitek. Součástí sad bude sada playgroundů určený pro práci s beeboty/blueboty na 2. stupni ZŠ, playgroundy budou zahrnovat vybraná prostředí, která nejsou dosud běžně k dispozici na trhu (např. nemocnice, továrna, letiště, knihovna atd.). Veškeré materiály budou vytvářeny jak v podobě digitální – v předtiskové úpravě pro tisk - tak v podobě prototypů, které budou testovány v prostředí ZŠ.