KLÍČOVÉ AKTIVITY

Fáze a aktivity projektu

Aktivita je zaměřena na tvorbu materiálů a metodik pro jejich využití v praxi.

1. Sada materiálů a metodik zaměřených na podporu rozvoje představivosti, matematického a informačního myšlení u žáků se zrakovým postižením na prvním stupni ZŠ

2 Sada materiálů a metodik zaměřených na podporu rozvoje jazykového, logického a informačního myšlení u žáků se sluchovým postižením na prvním stupni ZŠ

3 Sada materiálů a metodik zaměřených na podporu rozvoj komunikace, matematického a informačního myšlení u žáků mentálním postižením a PAS

4 Sada materiálů a metodik zaměřených na podporu rozvoje komunikace, jazykového, matematického a informačního myšlení u žáků s NKS na prvním stupni ZŠ